Terug naar overzicht

Exotenbestrijding met behulp van dronebeelden en Machine Learning voor verbeteren van biodiversiteit

Image

De stikstofproblematiek heeft invloed op de biodiversiteit in ons landschap. Ecogoggle zet zich in om op innovatieve wijze bij te dragen aan een oplossing voor deze achteruitgang van onze Nederlandse natuur.

De Coepelduynen

In 2020 zijn wij begonnen met het in kaart brengen van vegetatie in de Coepelduynen met behulp van Machine Learning. Samen met boswachter ecologie Casper Zuyderduyn gaan wij regelmatig de duinen in. Zuyderduyn werkte binnen het team stad en duin bij Staatsbosbeheer. Een team dat een paar duizend hectare grond in de randstad beheert. Naast beheer en het geven van ecologisch advies houdt Zuyderduyn zich bezig met monitoring vanuit Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en insectenonderzoek en broedvogelonderzoek. Hij vertelde ons over de Coepelduynen: “De Coepelduynen is een duingebied van 180 hectare dat tussen Katwijk en Noordwijk ligt. Het staat bekend om zijn hoogdynamische landschap waar veel zandverstuivingen plaatsvinden. Het gebied dat in beheer is van staatsbosbeheer, is rijk aan vele plantensoorten.”

Stikstof

In de Coepelduynen zijn een aantal habitattypen waar we erg zuinig op moeten zijn, namelijk het grijze duin. Dit is een verzamelnaam voor allerlei duingraslanden en mosvegetaties. “Zandzegge, duinriet en zandkweek zijn voorbeelden van soorten die bij hogere stikstofdepositie de overhand nemen. Je ziet dat de soortenrijke vegetatie steeds meer overwoekerd raken door deze grasachtige soorten. Dat gaat ten koste van de soortenrijkdom.”, legt Zuyderduyn uit.

Natuurmonitoring op basis van hoge resolutie dronebeelden

Exoten zijn soorten die niet in Nederland thuis horen. Ze vormen een probleem doordat ze de soorten die wel bij ons landschap horen wegconcurreren. Hierdoor verdwijnen ecologisch waardevolle soorten; exoten zijn dan ook een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit.

De exoot Rimpelroos is ons duingebied binnengedrongen. Dit soort exoten heeft de neiging de duinvegetatie te overwoekeren. Middels intensief maaibeheer hopen Casper en zijn team deze exoot terug te dringen. In november krijgt deze soort een opvallende geel-oranje kleur waardoor het plantje zich op luchtfoto’s goed laat herkennen. “Sinds 2016 worden eens per jaar luchtfoto’s gemaakt door iemand met een drone", vertelt Zuyderduyn. Hierdoor kan worden vastgelegd waar de soort voorkomt in het gebied. Het uitwerken en analyseren van de gevonden resultaten op de luchtfoto’s vraagt nog verbetering middels automatisering. Op die manier kan een beter en objectiever beeld verkregen worden van de verspreiding van deze exoot door de tijd heen.

De dronebeelden die al beschikbaar waren hadden een te lage resolutie om tot betrouwbare determinaties te komen. Wij als Ecogoggle zijn in 2020 begonnen met het analyseren van hoge resolutie dronebeelden van de Coepelduynen. Met behulp van Machine Learning kan onze software automatisch soorten herkennen en op die manier de verspreiding van exoten en andere indicatorsoorten in kaart brengen. Ieder jaar gaan wij met onze drones het gebied in om het gebied in kaart te brengen. Op deze manier is het verspreidingsverloop van rimpelroos en andere soorten heel goed te volgen. In steeds meer natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland zijn we hierin actief. Beheerders en beleidsmakers krijgen daardoor beter inzicht waar herstelmaatregelen moeten plaatsvinden.

Rimpelroos detectie.jpg De HR foto’s die vanuit de lucht zijn gemaakt m.b.v. een drone bevatten veel waardevolle informatie waarbij Machine Learning een uitkomst biedt om in korte tijd patronen en indicatoren in het landschap te ontdekken en onderzoeken.

Rimpelroos in de Coepelduynen en detecties op basis van dronebeelden (november 2022). Bron: Floralyze

Houdt onze blog pagina in de gaten voor updates over onze projecten.

Terug naar overzicht